Volunteer hands

AVÍS LEGAL

Informació general

Titularitat de la pàgina web. La titularitat del domini web donacions.fundacioestela.cat consta inscrita a favor de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, amb NIF V-43661883, i domicili social a Tarragona, al Carrer Joan Maragall, 1, 43003. Telèfon de contacte 977259900 i adreça de correu electrònic xarxa@xarxatecla.cat.


1.- Condicions d'ús. Amb aquestes condicions d'ús, la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla regula l'accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que conté.

2.- Pel sol ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d'ús.

3.- L'ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla es compromet a publicar les noves condicions d'ús a la web en el temps més reduït possible.

4.- L'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s'hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l'ordre públic i, en general s'obliga a fer un ús conforme a aquestes condicions. Tant l'accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui les ha elaborat, i en conseqüència els titulars d'aquesta informació no seran responsables dels danys o perjudicis que es puguin derivar d'un accés o d'un ús de la informació facilitada alienes a la seva voluntat.

5.- La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla no és responsable dels errors per accedir al lloc web o als seus continguts, i únicament es compromet a posar la màxima diligència possible per tal que aquests errors no es produeixin.

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense avís previ, l'accessibilitat a les seves pàgines web, motivada per l'eventual necessitat de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.- Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo, programari, marques, rètols, signes distintius o logotips) són propietat de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla o de les entitats que la configuren, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

En conseqüència, no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'autorització expressa del legítim titular, tret que s'indiqui de forma expressa el contrari.

L'ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7.- L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pagina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, estarà sotmès a les condicions següents:

No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web.

No s'establiran "deep-links" amb el lloc web, ni amb els seus serveis, ni es crearà cap explorador web o "border environament".

Sota cap circumstància, la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin.

Qualsevol hiperenllaç a la web, s'efectuarà a la pàgina principal.

8.- Política de privacitat i/o protecció de dades de caràcter personal

a. Dret d'informació

Aquesta política de privacitat i protecció de dades regula l'accés i l'ús del servei del lloc web www.xarxatecla.cat que la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla posa a disposició dels usuaris d'internet interessats en els seus serveis i continguts.

De conformitat amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals, i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, titular del lloc web, informa als usuaris d'aquest lloc web que les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són tractades per la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla o les seves entitats col·laboradores faciliten a través d'aquest lloc web.

b. Les entitats que configuren la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla són les següents

 • Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
 • Fundació Centres Assistencials i d'Urgències de Tarragona
 • Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla
 • Fundació Casa Sant Josep de Tarragona
 • Fundació Estela per a la Discapacitat
 • Aprovisionaments Santa Tecla AIE
 • Hosteleria Santa Tecla AIE
 • Neteja Santa Tecla AIE
 • Consorci Serveis Bàsics de Salut
 • Consorci per a l'Atenció Social i a la Dependència

c. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades.

Els camps assenyalats com obligatoris dels formularis que ha d'emplenar l'usuari són estrictament necessaris per atendre la vostra petició; la inclusió de dades en els camps restants és voluntària.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol ulterior modificació.

d. Consentiment de l'usuari

L'enviament de dades personals amb l'ús dels formularis electrònics de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les seves dades incloses en els serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, i l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, i les seves iniciatives.

En qualsevol moment aquest consentiment podrà ser revocat mitjançant comunicació enviada al delegat de protecció de dades a l'adreça de correu electrònic protecciodades@xarxatecla.cat, o bé per correu postal a l'adreça Joan Maragall, 1, 43003 de Tarragona.

e. Butlletins i comunicacions electròniques

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, eventualment podrà posar a la disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través del formulari de subscripció que es pugui habilitar a aquest efecte, el servei d'enviament d'un butlletí, en el qual s'inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. A més, l'usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l'esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web.

D'altra banda, la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, informa que podrà remetre comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d'interès per als usuaris del lloc web quan així ho sol·licitin expressament. L'usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, mitjançant comunicació enviada a l'adreça de correu electrònic protecciodades@xarxatecla.cat, o bé per correu postal a l'adreça Joan Maragall, 1, 43003 de Tarragona.

f. Galetes

www.xarxatecla.cat utilitza galetes per facilitar la navegació pel lloc web i una adequada experiència d'usuari, encara que no utilitzem cap informació personal procedent d'aquestes galetes, tan sols realitzem estadístiques generals de visites que no contenen cap informació personal.

Què són les galetes? Les galetes són petits arxius de text que s'emmagatzemen en l'ordinador, tablet o smartphone mitjançant el navegador de l'usuari quan aquest visita una plana web. Aquests fitxers emmagatzemen informació de caràcter temporal però necessària per optimitzar l'experiència de navegació i estalviar temps en posteriors visites a la pàgina.

Malgrat això, l'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de galetes i per a impedir la seva instal·lació en l'equip. No obstant, la desactivació de les galetes pot afectar el correcte funcionament de determinades seccions de la pàgina web.

Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació:

 • Si utilitza Microsoft Internet Explorer, a l'opció de menú eines seleccionant Opcions d'Internet i accedint a Privacitat.
 • Si utilitza Firefox per a Mac a l'opció de menú Preferències, seleccionant Privacitat, accedint a l'apartat ensenyar galetes, i per a Windows a l'opció de menú eines, seleccionant Opcions, accedint a Privacitat i desprès a Utilitzar una configuració personalitzada per a l'historial.
 • Si utilitza Safari, a l'opció de menú Preferències, seleccionant Privacitat.
 • Si utilitza Google Chrome, a l'opció de menú Eines, seleccionant Opcions (Preferències en Mac), accedint a Avançades i desprès a l'opció Configuració Contingut de la secció Privacitat, i finalment assenyalant Cookies al diàleg Configuració de contingut.

Per últim, l'informem que té la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la utilització de galetes per part de www.xarxatecla.cat, configurant per fer-ho el seu navegador en els termes previstos en l'anterior apartat.

g. Seguretat

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al RD 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que incloguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, es compromet a garantir el secret i la confidencialitat de les dades personals tractades d'acord amb la legislació aplicable, en especial el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals, i a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.

h. Spamming

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

El tractament de les dades de caràcter personal i l'enviament de comunicacions comercials fetes per mitjans electrònics són conformes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i de comerç electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).

i. Drets d'accés, rectificació, portabilitat, oposició, supressió, limitació.

Les seves dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seva anonimització o la seva destrucció total.

Li informem que els drets que gaudeix com a usuari/a són: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, Dret d'accés, Dret de rectificació, Dret de portabilitat i Dret de supressió de les seves dades i Dret a la limitació u oposició al seu tractament.

Aquests drets es poden fer efectius us podreu adreçar directament a l'adreça postal:

Delegat de Protecció de Dades de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla
C/ Joan Maragall, núm. 1
43003 Tarragona

O bé a l'adreça de correu electrònic protecciodades@xarxatecla.cat

En ambdós supòsits s'haurà d'adjuntar còpia del DNI o document equivalent que acrediti la vostra identitat.

Així mateix, se l'informa el seu dret a, en cas de no estar d'acord amb el tractament realitzat per la Xarxa o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, www.apdcat.cat, o bé davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es.

9.- Les condicions d'ús d'aquest lloc web tenen caràcter indefinit. La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d'accés, i els continguts que s'hi inclouen.

10.- Per a qualsevol discrepància que no pugui ser resolta de mutu acord, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Tarragona.


Copyright

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web www.xarxatecla.cat.